ČO TVORÍ EFEKTÍVNY TÍM?
Aby bol tím efektívny, musia sa dodržiavať určité pravidlá:

  • Jeho členovia majú jasné ciele, ku ktorým je každý zaviazaný
  • Má koordinátora, ktorý vedie tím príkladom a nie osvojením si samovládneho štýlu
  • Členovia si môžu vybrať spôsob, ktorým chcú splniť úlohy, ktoré im boli zadané
  • Rozhodnutia sú robené skupinovo
  • Informácie sa dostanú ku každému
  • Členovia si ukladajú vysoké ciele
  • Členovia zvyšujú svoju úroveň sebadisciplíny
  • Členovia poznajú vzájomné prínosy k projektu

ČO JE TÍM?
Skupina je set ľudí s individuálnymi cieľmi, ktorá zdieľa toho istého šéfa, alebo to isté pracovné miesto, alebo sa podieľa v tej istej organizačnej jednotke. V skupine môžu mať ľudia dokonca tie isté ciele – napríklad členovia tímu predaja môžu mať ten istý cieľ, ale môžu so sebou skôr súperiť, než spolupracovať.
Tím je skupina ľudí, ktorí spolupracujú na dokončení jednej všeobecnej úlohy. V skutočnosti každý člen môže mať individuálne ciele, ale tieto ciele prispievajú vyššiemu, kolektívnemu – napríklad členovia tímu predaja, jedna osoba plánuje stretnutia, iná môže pripravovať potrebnú dokumentáciu a tretia môže predávať produkt, ale všetci z nich prispeli k predaju a nie sú hodnotení za ich individuálne činy.

ČO JE TEAM BUILDING?
Team Building je proces zdokonaľovania kolektívneho výsledku. Transformuje skupinu do tímu, alebo už existujúci tím do ešte lepšieho.