Outdoor training
Outdoor training ( teambuilding ) je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako nájsť vo firme – pracovných skupinách i jednotlivcoch schopnosť vybudovať si správny postoj v neobyčajných a stresujúcich situáciách. Postoj, ktorý dopomôže prekročiť bežnú líniu rozmýšľania človeka, posunúť a zdokonaliť jeho schopnosti existencie mimo svoju “bezpečnú zónu”.
Ponúkame sériu aktivít, ktoré nútia rozmýšľať a konať iným, novým spôsobom a prístupom. Spôsob nového rozmýšľania je použiteľný či už v pracovnom ako aj každodennom živote, a preto každá skupina a každý jednotlivec odchádza od nás obohatený novým spôsobom uvažovania a so zručnosťami, ktoré môže preniesť späť na svoje pracovisko.

Outdoor training niekoľkonásobne posilní a upevní pocit spolupráce, a priateľstva v tíme. Každú skupinu postavíme pred rad skúšok (prekážok) a analyzujeme ako je schopná si s nimi poradiť.

Hlavná časť outdoor adventure military teambuildingu spočíva v programe, ktorý trvá v rozmedzí 1 – 5 dní. Jedná sa o hru – misiu, ktorá sa odohráva podľa fiktívneho príbehu založeného vo väčšine prípadov na reálnom základe s plnením vopred určených úloh a s predurčenými pravidlami hry. Celej hre predchádza tréning a briefing, kde sa účastníci misie naučia a dozvedia všetko potrebné k úspešnému splneniu misie.

Cieľom obsahovej stránky misií je splnenie úlohy s nádychom military akcie, kde sa využívajú všetky technické prostriedky: pyrotechnika, kulisy, komparz, terénne vozidlá, vojenská technika. Plnenie misie nenásilným spôsobom vytvára situáciu súdržnosti kolektívu, resp. jednotky. Odreagovanie účastníkov od bežných starostí a situácií, pričom pri plnení misie je potrebná aj patričná dávka odvahy, komunikácie kolektívu a súdržnosti, nakoľko sa dostávajú do situácií, kde hladina adrenalínu vysoko stúpa a na povrch sa vyplavujú skutočné vlastnosti človeka.

Cieľom outdoor adventure military teambuildingu je zanechať v účastníkoch pocity z nových skúseností a ich prenesením do bežného života.

Vždy sa ukáže, že spôsob, akým ľudia riešia tieto “pripravené” kombinácie prekážok je ten istý, akým riešia každodenné situácie napr. v pracovnom prostredí. Po rozanalyzovaní jednotlivých činností poukážeme na nedostatky a naopak vyzdvihneme silné stránky tímu, na ktorých sa dá následne budovať sila spoločnosti.