Scenárový paintball
hrá sa v lese alebo v budove podľa vopred pripravených scenárov. Námety scenárov vznikajú podľa filmov, videohier atď. Naraz môže hrať od niekoľko málo až po niekoľko tisíc hráčov, ale väčšinou sú to niekoľko členné tímy, záleží od typu zvolenej hry. Pred začiatkom hry dostanú hráči inštruktáž o manipulácii s paintballovou zbraňou, nasledujú bezpečnostné pravidlá a pripravené scenáre, ktoré je možné meniť podľa dohody hráčov. Potom sa rozdelia do jednotlivých skupín pričom každý hráč dostane vybavenie (zbraň, maska, ochranný odev, guličky). Skupiny sú rozlíšené farebnými páskami. Jedna hra trvá cca 10 – 30min podľa počtu hráčov a typu hry. Celá akcia nie je časovo obmedzená ale spravidla zaberie 3 – 4 hodiny, pričom sa odohrá ľubovoľný počet hier. Na celý priebeh dohliadajú inštruktori.

Poznáme niekoľko variant hier (ktorých je veľké množstvo) a medzi obľúbené patria:

 • Dobývanie územia/ Zajatie vlajky
 • Oslobodenie rukojemníkov
 • Poľovačka na zajaca
 • Lovci a trofeje
 • Ochrana VIP
 • Súboj/ Duel

Speedball, ihriskový paintball alebo tiež športový paintball
hrá sa formou turnaja na ihrisku rozmerov približne 35m x 50m, na ktorom sú postavené nafukovacie prekážky. Ihrisko je ohradené paintballovou sieťou, ktorá je vysoká cca 3 – 6m. Čím je postarané o bezpečnosť divákov. Pred začiatkom hry dostanú hráči inštruktáž o manipulácii s paintballovou zbraňou, bezpečnostných a herných pravidlách. Potom sa rozdelia do jednotlivých tímov pričom každý hráč dostane vybavenie (zbraň, maska, ochranný odev, guličky). Tímy sú rozlíšené farebnými páskami. Klasický herný systém je na vlajky, pričom každý tím má vlajku umiestnenú na mieste odkiaľ štartuje. Cieľom je v časovom limite niekoľkých minút eliminovať súpera a preniesť súperovu vlajku na svoje štartovacie stanovisko (prípadne preniesť vlajku bez eliminácie súpera – tzv. krádež vlajky)
Ďalší podobný herný systém je Xball, kde je vlajka umiestnená v strede ihriska a cieľom je preniesť ju na súperove štartovacie stanovisko. Pri Xball je povolené tzv. „koučovanie“ to znamená že každý tým môže mať niekoho za sieťou kto nehrá ale iba radí a pomáha svojmu tímu. Takýmto spôsobom môžu pomáhať aj diváci.
Jedna hra trvá od 1 – 7 minút podľa počtu hráčov a dohodnutých pravidiel. Celá akcia nie je časovo obmedzená ale spravidla zaberie 3 – 4 hodiny alebo aj celý deň, ak sa jedná o väčší turnaj.

Down But Not out – Zasiahnutý ale nevyradený
Ide o hru na štýl “Capture the flag”, ale s jednou výhodou. Jednoduchý dotykom od spoluhráča, sa môže hráč vrátiť do hry v prípade, že bol zasiahnutý.
Počet tímov: 2
Vybavenie: štartovacie miesto a vezenie pre každý tým.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá:

 • každý hráč, ktorý je zasiahnutý, je poslaný do súperovho vezenia
 • väzni musia zostať vo väzení dovtedy, pokiaľ sa nedotkne ich tímový hráč. Po    dotyku sa môže vrátiť do hry
 • každý hráč sa môže vo väzení voľne pohybovať
 • tými môže nechať hráčov na ochranu väzenia
 • guličky musia byť uložené voľne alebo v plastových vreckách
 • tými zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry
 • vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov

Víťazstvo: Získať do väzenia všetkých súperov, alebo ich mať viac ako protivník  v momente ukončenia hry.
Taktická výhoda: Je potrebné zamestnávať súpera a trafiť ho skôr, ako sa to podarí jemu. Najlepšia taktika bude strieľať a bežať. Keď narazíte na viacero súperov, je lepšie sa stiahnuť. Stráže by mali byť umiestnené vo väzení, aby zabránili kontaktu väzňov a osloboditeľov a v prípade oslobodenia ich opäť zajali.

GETTYSBURG
Ide o hru na štýl “Capture the flag”, ale na tému americkej občianskej vojny.
Počet tímov: 2
Vybavenie: nesmú sa používať žiadne zásobníky, tuby alebo akékoľvek na guličky.  Dve vlajkové základne a dve vlajky zavesené na základni.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút

Pravidlá:

 • hráči môžu mať toľko guličiek, koľko potrebujú
 • guličky musia byť uložené voľne alebo v plastových vreckách
 • hráči musia nabíjať guličky rukou a ďalšia gulička môže byť nabitá až po výstrele.
 • tými zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry
 • zasiahnutý hráč je vyradený z hry
 • ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča)
 • vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov

Víťazstvo: Získať nepriateľskú vlajku a doručiť ju vlastnú základňu.
Taktická výhoda: Viac ako v iných hrách, kde je obmedzené strelivo, platí tu zásada, že bezpečnejšie je v skupine a rozhoduje ich palebná sila. Pokúste sa koordinovať jednotky tak, jedna pálila a druhá nabíjala. Postavte si svoje jednotky do rady a priraďte im čísla. Nech si zapamätajú aké sú čísla  párne alebo nepárne. Počas hry môže dať kapitán  pokyn strieľajú párny a nepárny nabíjajú, atď.

LOV NA ZAJACA
Jeden hráč sa musí brániť niekoľkým protihráčom.
Počet tímov: 2 – zajac(jeden hráč) a lovci(viac hráčov)
Vybavenie: jeden hráč robí dobrovoľne zajaca. Jeho výhody sú dve: zajac dostane semi-automat a štít, alebo má neobmedzené množstvo munície a ostatní hráči majú dvadsať guličiek na hru.
Časový limit: doporučený časový limit je 20 minút

Pravidlá:

 • Pokiaľ ma zajac semi-automat a štít, tak zásahy do štítu sa nerátajú ako vyradenie.
 • Zajac má po začatí hry 5minút na zaujatie pozície a po tomto čase zaznie signál a lovci vyrážajú na lov.
 • Všetci lovci musia začínať z rovnakého miesta a v rovnakom čase.
 • Pokiaľ sa hrá variant s obmedzeným strelivom pre lovcov, lovec, ktorému dôjde strelivo je automaticky vyradený z hry.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu zajaca.

Víťazstvo: ak si zajac preži, ak si lovec zasiahni zajaca
Taktická výhoda: Ak si zajac, pohybuj sa, nezostávaj príliš dlho na jednom mieste. Vyhýbaj sa veľkým skupinám lovcov. Pokús sa dostať postupne každého – pekne po jednom. Lovci – vytvorte líniu cez celé ihrisko a postupujte pomaly dopredu. Nechajte niekoľkých lovcov mimo línie ako nadháňačov. Tí budú strieľať náhodne do skrýš, aby vyplašili zajaca. Uzavrite zajaca na mieste, na ktorom nemá šancu uniknúť, napr. roh ihriska. Táto hra je výborná na záver paintballu, obzvlášť pri variantoch s obmedzeniami. Veľa hráčov chce hrať túto hru, pretože nemajú dostatok guličiek na veľké bitvy v hrách Capture the flag. Táto hra umožní viac hier bez obavy o spotrebu guličiek.

CHARGE OF THE LIGHT BRIGADE
Tímy musia vyvesiť svoju vlajku na nepriateľskej základni.
Počet tímov: 2
Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne pri základniach
Časový limit: 20minút

Pravidlá:

 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča)
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov
 • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a mala by byť držaná v ruke, zaviazaná na ruke alebo okolo krku.

Víťazstvo: Vyvesiť svoju vlajku na nepriateľskej základni.
Taktická výhoda: Najlepšie, čo môžete urobiť je to, že zakážete nosičovi vlajky, aby sa zapájal do kontaktu s protivníkom. Určite aspoň dvoch hráčov, ktorí ho budú strážiť a brániť a určite ich náhradníkov pre prípad ich zasiahnutia(vypadnutia). Nechajte ochrancu sa svojim chrbtom.

LOVEC
Hráči sa pohybujú po ihrisku a získavajú trofeje od ostatných.
Počet tímov: hrá sa individuálne
Vybavenie: každý hráč má tri pásky – trofeje na jednej ruke. Rozpŕchnu sa po ihrisku . Zvukový signál bude znieť každých 5 minút.

Pravidlá:

 • Zasiahnutý hráč si ľahne na zem a zaostane bez pohybu a ticho až do zaznenia ďalšieho zvukového signálu.
 • Ďalší hráč, nemusí to byť ten, kto ho zasiahol , má čas do zaznenia zvukového signálu na zobratie pásky – trofeje. Môže byť zobraná iba jedna trofej.
 • Po zaznení zvukového signálu je hráč opäť v hre.
 • Hráči môžu byť zasiahnutý pri zbieraní trofejí a ďalší hráč si môže zobrať trofeje od oboch.
 • Po odobratí trofejí, je hráč von z hry.
 • Trofeje musia byť zaviazané na ruke.
 • Všetci hráči musia začínať hru na svojej vlajkovej základni a nesmie ju opustiť skôr, ako sa nezačne hra.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov.

Víťazstvo: Hráč s najväčším počtom trofejí vyhráva.
Taktická výhoda:  Chráňte si svoj chrbát pri zbieraní trofejí a čas zvukového signálu. Niekedy záleží na sekundách, keď sa zasiahnutý hráč vracia do hry.

KOPNÚŤ DO KÝBLIKA
Namiesto vlajok má každá vlajková základňa kýblik položený na zemi. Musíte doň kopnúť, aby ste vyhrali.
Počet tímov: 2
Vybavenie: Dve vlajkové základne, dva tímy, namiesto vlajok kýblik, položený vo vnútri vlajkovej základni. Kýblik by mal byť ľahký, plastový.
Časový limit: doporučený časový limit je 15 minút.

Pravidlá:

 • Kýblikom nesmie byť hýbané
 • Ak je hráč pred kopnutím zasiahnutý, kopnutie neplatí.
 • Všetci hráči začínajú na svojej základni.

Víťazstvo: Kopnúť do kýblika
Taktická výhoda: Trik spočíva v hromadnom útoku na nepriateľskú základňu s maximálnym počtom ľudí a hlavne tak rýchlo, ako je to možné. Najlepšie je dohodnúť si signál na útok. Dôležité je, aby sa aspoň jeden dostal do nepriateľskej základne a kopol do kýblika.

OBRANA A ÚTOK
Výborné na tréning obrany a útoku na vlajkové základne alebo na rýchlu a nespútanú bitvu bez prikrádania sa.
Počet tímov: 2 tímy – obrancovia a útočníci
Vybavenie: zvoľte miesto, ktoré sa dobre bráni: Tu bude vlajková základňa. Obrancovia budú obmedzený hracou základňou – určite túto základňu.
Časový limit: doporučené – 10minút, možné meniť v závislosti od veľkosti ihriska, počte hráčov , úkrytoch, atď.

Pravidlá:

 • Tímy zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry
 • Obrancovia nemôžu opustiť oblasť vlajkovej základne.
 • Útočníci môžu útočiť z ľubovoľného miesta na ihrisku.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Víťazstvo: Útočníci      – zbaviť vlajku jej obrany
Obrancovia – zastaviť útočníkov v snahe získať vlajku
Taktická výhoda: Obrancovia nech zaujmú pozície v najkrajnejších rohoch vášho územia. Ak budete musieť ustupovať, budete mať kde. Útočníci, pošlite hlavné sily jedným smerom a niekoľko záškodníkov iným smerom. Musíte sa rýchlo premiestňovať a nedať šancu obrancom zareagovať na váš útok.

PAINTBURNER
Táto hra je výborná na koniec dňa. Dobre sa pri nej odreaguješ a nezáleží na tom, či vyhráš alebo prehráš.
Počet tímov: niekoľko trojčlenných tímov
Vybavenie: Zostavte maximálny počet tímov. Vyradení hráči budú čakať na dohodnutom mieste tak dlho, pokiaľ sa ich nenazbiera na nový tím. Tímy začínajú na rôznych miestach na ihrisku.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút

Pravidlá:

 • Ako náhle je hráč zasiahnutý, odchádza na vyznačené miesto.
 • Ak sú na vyznačenom mieste viac ako traja hráči, zapájajú sa do hry ako nový tím.
 • Všetci hráči musia začínať hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť do začiatku hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry do doby vzniku nového tímu.

Víťazstvo: vyhráva každý
Taktická výhoda: Držte sa blízko hraníc ihriska, aspoň budete vedieť, že nemáte nikoho za chrbtom. Ako náhle budete počuť streľbu, utekajte na slepú stranu útočiacich tímov. Pozor na chrbát.

POSILY
Jedna z variant na štandardnú hru Capture the Flag, ale tímy sa môžu vracať pre posily a hráči, ktorý boli vyradený z hry sa vracajú naspäť na obranu základne.
Počet tímov: 2
Vybavenie: dve vlajkové základne a dve vlajky.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá:

 • Zasiahnutý hráč sa vracia naspäť na základňu
 • Jeden hráč má špeciálnu pásku na rukáve. Iba ten, môže ísť na základňu vyzdvihnúť posily.
 • Pokiaľ je tento hráč zasiahnutý, vracia sa na základňu a spolu s hráčmi, ktorý chcú znova ďalej  hrať vracia naspäť do hry. Ostatní bránia základňu. Hráč s páskou sa do hry vracia vždy.
 • Hráč, ktorý sa vráti na základňu sa musí fyzicky dotknúť vlajky, aby sa stal aktívnym obrancom.
 • Ak nie je vlajka na základni, hráči sa považujú za vyradených, ako náhle vstúpia do základne
 • Hráči, ktorí sú zasiahnutí sú mimo do momentu, pokiaľ sa nedotknú vlajky. Hráči, ktorí so zasiahnutí na základni sú mimo hry bez návratu.
 • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a musí byť držaná v ruke, zaviazaná cez ruku alebo na krku.
 • Tímy zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Víťazstvo: Získajte súperovu vlajku a doneste ju na svoju základňu.
Taktická výhoda: Zapamätajte si, že každý vyradený hráč sa vracia naspäť na svoju základňu a bráni ju.

POW
Hráči musia zachrániť svojich uväznených kamarátov.
Počet tímov: 2
Vybavenie: štartovacie miesto a vezenie pre oba tímy
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút

Pravidlá:

 • Každý hráč, ktorý je zasiahnutý, je poslaný do vezenia súperovho tímu(napr. modrý hráč je poslaný do základne červených)
 • Väznený hráči musia zostať vo väzení do chvíle, keď sa ich dotkne ich tímový hráč. Potom sa môže vrátiť do hry.
 • Každý hráč sa musí vo väzení voľne pohybovať.
 • Tím môže nechať hráčov vzadu na ochranu väzenia.
 • Guličky musia byť uložené voľne alebo v plastových vreckách
 • Tímy zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Víťazstvo: Získať do väzenia všetkých hráčov súpera, alebo ich mať viac ako protivník v momente ukončenia hry.
Taktická výhoda: Je potrebné zamestnávať protivníka a zasiahnuť protivníka skôr, ako on zasiahne vás. Najlepšia taktika je strieľať a utekať. Keď narazíte na viacero súperov, je lepšie sa stiahnuť. Stráže by mali byť umiestnené vo väzení, aby zabránili kontaktu väzňov a osloboditeľov a v prípade oslobodenia ich opäť zajali.

RECON
Malé tímy musia prejsť niekoľkými kontrolnými stanoviskami. Problém je v tom, že všetky tými musia prejsť rovnakými stanoviskami. Je to výborný variant pre nočnú hru.
Počet tímov: niekoľko 5 členných tímov
Vybavenie: kontrolné stanovisko (pre každý tým jedno). Sú rozmiestnené po celom ihrisku a jasne označené zástavkou alebo niečím podobným. Každé stanovisko má taktiež ceruzku inej farby. Každý hráč má hraciu kartu, ktorú ma pripevnenú na zápästí. Každý tím začína hru blízko kontrolného stanoviska.
Časový limit: doporučený časový limit je 20 minút.
Pravidlá:

 • Hráči musia označiť kartu farebnou ceruzkou na každom stanovisku.
 • Každý člen tímu by sa mal pokúsiť o označenie svojej karty, aj keď to nie je povinné.
 • Body zasiahnutých hráčov sa do celkového skóre nezapočítava.
 • Tímy zostávajú na štartovacom stanovišti, pokiaľ nezaznie signál na začiatok hry.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Počítanie bodov:
1 bod za každú farbu na karte hráča
5 bonusových bodov ak každá karta hráčov z jedného tímu najmenej dve farby
5 bonusových bodov za každú ďalšiu farbu, pokiaľ sú všetky karty tímu označené
2 bonusové body pre každého člena tímu, ktorý má na karte všetky farby
Víťazstvo: Tím s najväčším počtom bodov
Taktická výhoda: Pokiaľ sa rozhodnete zbierať body, vytvorte kruhovú obranu okolo kontrolného stanoviska. Mali by ste byť otočený tvárou smerom von. Každý hráč ide postupne a označí svoju kartu. Pokiaľ budete napadnutý, nebudete zaskočený ako skupina pri kontrolnom stanovisku. Výborný scenár pre nočnú hru.

SÚBOJ
Dvaja hráči si vyjasňujú otázku cti. Hra je výborná pri nerozhodnom výsledku alebo na voľnú chvíľu, keď ste vyradený na začiatku hry.
Počet tímov: dvaja hráči ako súperi, jeden ako rozhodca
Vybavenie: voľný priestor, najlepšie taký, aby každý mohol urobiť desať krokov
Časový limit: 30 minút

Pravidlá:

 • Hráči sa k sebe postavia chrbtom. Rozhodca stojí 3 metre mimo.
 • Každý hráč je vyzbrojený zbraňou. Každá zbraň je nabitá iba jednou guličkou a je pripravená k výstrelu.
 • Na povel rozhodcu: „Páni, toto je záležitosť cti. Na môj pokyn prejdete desať krokov, potom sa otočíte a vystrelíte. Ak sa niekto otočí skôr, ako napočítam do desať, bude mojou povinnosťou ho zastreliť“.
 • Súperi potom krokujú podľa počítania rozhodcu. Ako náhle zaznie desať, otočia sa proti sebe a strieľajú.
 • Hráči nesmú urobiť krok na stranu alebo zaľahnúť. Môžu si pokľaknúť, ak chcú.
 • Nepridávať ďalšie pravidlá.

Víťazstvo: Hráč, ktorý nebol zasiahnutý vyhráva.
Taktická výhoda: najlepšie je počkať. Platí pravidlo, že osoba, ktorá prvá vystrelí nevyhráva.
Držte zbraň dole a nezdvíhajte ju skôr, pokiaľ nie ste otočený tvárou k protihráčovi. Potom ju zdvihnite. Pokiaľ zdvihnete zbraň skôr, ako sa otočíte, hýbete zbraňou horizontálne a zaoberáte sa niečím, čo je v podstate vertikálny cieľ.

ZÁCHRANA RUKOJEMNÍKOV
Jeden tím musí zobrať druhému tímu rukojemníka a vrátiť ho naspäť bez zranenia.
Počet tímov: 2 – teroristi a záchrancovia
Vybavenie: Teroristi si vyberú jedného zo záchrancov, ktorý bude robiť rukojemníka. Sú označené dve miesta na držanie rukojemníkov. Poloha jedného miesta je prezradená záchrancom. Teroristi nevedia ktoré. Určite miesto, kde záchrancovia musia dopraviť rukojemníkov a tak vyhrať hru. Toto miesto sa bude volať útočisko a teroristi budú vedieť, kde sa nachádza.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá:

 • Teroristi majú 5 minút na to, aby odvliekli rukojemníka na jedno z dvoch miest na to určených.
 • Hra začína zaznením zvukového signálu
 • Teroristi nemôžu premiestniť rukojemníka z vyznačenej oblasti.
 • Rukojemník sa nemôže pokúsiť o útek.
 • Pokiaľ je rukojemník zasiahnutý, tím, ktorý ho ma v držaní, tak ho stráca.
 • Rukojemníka musí sprevádzať minimálne jeden záchranca, keď sa vracia do útočiska.
 • Pokiaľ rukojemník zostane z akéhokoľvek dôvodu sám, musí zostať na mieste do príchodu  ďalších záchrancov. Môže volať o pomoc.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Víťazstvo: Teroristi – zastavenie záchrancov a zabrániť dosiahnutiu útočiska. Záchrancovia – zachrániť rukojemníka a doviesť ho do útočiska.
Taktická výhoda: je veľký rozdiel medzi záchranou vlajky  a živého rukojemníka. Vlajka nehovorí, nechce sa zastaviť, odpočívať a nemôže sa za teba schovávať. Musíte chrániť rukojemníka za každú cenu. Keď je pri druhom tíme, musíte byť veľmi opatrný, pretože pokiaľ ho zasiahnete, strácate hru. Hráči môžu stáť pri rukojemníkovi dosť blízko, pretože súperi pravdepodobne nebudú riskovať zásah rukojemníka.

ZASTREĽ VELITEĽA
Tímy sa snažia vyradiť kapitána zo súperovho tímu.
Počet tímov: 2
Vybavenie: Dve základne. Jeden člen tímu je označený ako kapitán. Kapitán je priviazaný 6m lanom k nepohyblivému objektu (napr. strom) pre spestrenie hry. Kapitán nie je priviazaný avšak jeho zbraň áno. Ďalším spestrením môže byť limit 20guličiek pre všetkých hráčov okrem kapitána.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá:

 • Kapitán sa nemôže odviazať.
 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).
 • Vo variante s uviazanou zbraňou, kapitán môže opustiť svoju zbraň, nesmie však použiť žiadnu inú.
 • Vo variante s obmedzeným strelivom, si nesmú hráči vypomáhať svojimi paintballovými guličkami.

Víťazstvo: Vyradenie kapitána protihráčov z hry.
Taktická výhoda: Prideľte počet hráčov, ktorý budú chrániť kapitána pri vlajkovej základni. Pri variante s uviazanou zbraňou, musí byť táto skupina neustále s kapitánom. Inou taktikou môže byť vyčlenenie celého tímu na obranu kapitána, zaujať obranné postavenie a vyčkávať. Nezáleží na tom, ako dlho to bude trvať. Treba čakať, pokiaľ sa neobjavia protivníci. Možno sa budú pokúšať o rovnakú vec. Tím, ktorý bude mať najviac trpezlivosti väčšinou vyhrá.

ZRADCA
Musíte vyraziť a zničiť nepriateľského vodcu, ale pri tom treba dávať pozor. Jeden z vašich je zradca.
Počet tímov: 2
Vybavenie: Dve vlajkové základne ako štartovacie stanovisko. Z balíčku kariet vyberte dvoch kráľov a dvoch horníkov. Potom sa doplnia o ďalšie ľubovoľné karty, aby celkový počet hráčov súhlasil s počtom kariet. Z kariet sa vytvoria dva balíčky v ktorom bude jeden kráľ a jeden horník. Z uvedeného balíčka si potom ťahá každý tím.
Časový limit: doporučený časový limit je 30-45 minút

Pravidlá:

 • Iba hráči, ktorý majú kráľov ukážu karty. Sú to vodcovia – kapitáni tímov.
 • Hráči, ktorí si vytiahli horníka sú zradcovia. Títo nesmú ukázať svoje karty, aby neprezradili svoju identitu.
 • Vodcovia budú označený páskou uviazanou cez reku.
 • Zradcovia sa môžu obrátiť proti svojmu týmu, kedykoľvek to uznajú za vhodné.
 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni.
 • Hráči, ktorí boli zasiahnutí sú von z hry do momentu dosiahnutia hranice. Hráči zasiahnutí za hranicou sú von z hry.
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).

Víťazstvo: Zničiť vodcu nepriateľského tímu. Ak zradca zničí vodcu svojho tímu, vyhráva tím protivníka.
Taktická výhoda: Ako vodca musíš držať všetkých členov svojho tímu pred sebou. Nikomu never. Držte ich pred sebou a na dohľad. Potom bude ťažké, aby sa zradca otočil proti tebe. Ako zradca musíš byť opatrný a vyčkávať do chvíle pokiaľ opadne u vodcu ostražitosť a potom treba udrieť. Nikto by ťa nemal odhaliť pred vyradením vodcu.

ZAJATIE VLAJKY – Capture the Flag (CTF)
Počet tímov: 2
Vybavenie: Dve základne a dve vlajky rôznej farby zavesené na viditeľnom mieste na základniach.
Časový limit: 30 minút alebo bez časového limitu

Pravidlá:

 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča)
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).
 • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a mala by byť držaná v ruke, zaviazaná na ruke alebo okolo krku. Hráč nesúci vlajku nesmie vlajku skývať. Nesmie vlajku hádzať

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na materskú základňu.
Taktická výhoda: Základná myšlienka tejto hry je ukoristiť nepriateľskú vlajku. Ako náhle získate vlajku nechajte dvojicu hráčov pred nepriateľskou základňou pre prípad, že sa budú vracať s vašou vlajkou. Nie je potrebnú tu nechávať celý tím. Na ochranu vlastnej vlajky stačí dvojica hráčov, pretože cieľom nie je zastaviť protivníka ale pokúsiť sa mu zabrániť v získaní vašej vlajky. Cieľom je spomaliť jeho postup a získať tak čas pre vašich útočníkov. Pokiaľ máte viac útočníkov, je jednoduchšie pre vás ukoristiť nepriateľskú vlajku. Útočníci by mali zostávať vo väčších skupinách, pretože ak narazíte na silnejšieho protivníka budete porazení. V množstve je sila.

BLACKJACK
Ide o štandardnú hru „Zajatie vlajky – Capture the Flag“, ale každý hráč dostane iba 21 guličiek na celú hru. Je to dobrá hra pokiaľ chcete hrať zároveň s high-tech aj low-tech zbraňami. Semi-auto potom nemá prevahu nad pumpou.
Počet tímov: 2
Vybavenie: Dve základne a dve vlajky zavesené na viditeľnom mieste na základniach. Každý hráč po 21 guličiek.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá:

 • Je zakázané požičiavanie guličiek medzi hráčmi.
 • Keď hráč vystrelí všetky svoje guličky – končí hru.
 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra.
 • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
 • Ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča)
 • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu).
 • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a mala by byť držaná v ruke, zaviazaná na ruke alebo okolo krku.

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na materskú základňu.
Taktická výhoda: najlepšia taktika je zostať spolu, pretože jeden hráč má iba 21 guličiek.

TEAM DEATHMATCH
Najznámejší a asi prvý paintballový scenár vôbec.
Počet tímov: 2 ale môže byť aj viac
Časový limit: nie je

Pravidlá:

 • Hráči sa rozdelia na dve(prípadne viac) skupiny: tímy.
 • Na ihrisku sú vhodne určené dve miesta, ktoré slúžia hráčom ako štartovacia pozícia.
 • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra.

Víťazstvo: Vyhráva ten team, ktorý vyradí všetkých súperových hráčov.

CONQUEST MOD – CM – Dobývanie
Obsadzovanie nepriateľského územia.
Počet tímov: 2
Vybavenie: kontrolné body(základne) alebo vlajky, ošetrovňa
Časový limit: nie je, prípadne 30 minút.
Pravidlá:

 • Cieľom dobývania je redukovať územie nepriateľského tímu tak, že obsadzujete kontrolné body (základne) a tým že znižujete počet nepriateľských vojsk.
 • Čím má váš tím viac kontrolných bodov obsadených tým rýchlejšie sa môže z týchto bodov mobilizovať a postupovať, preto je vašim cieľom týchto kontrolných bodov obsadiť a ubrániť čo najviac a najdlhšie.