Do vojny sa nechodí ako na nákup, viete? Preto je dobrá schopnosť orientovať sa v teréne jedine k úžitku. V našom kurze sa naučíte jak základné techniky navigácie, tak teóriu vojenských súradnicových systémov i použitie GPS techniky pre pešiu navigáciu.

Získané poznatky na konci kurzu zúročíte v záverečnom navigačnom cvičení. Vaše nové nabité znalosti určite ocení i vaša rodina pri vašich rodinných výletoch.